Vi är Junköfiskarna

Leva vid havet

Junköfiskarna drivs av familjen Ökvist som levt av och med havet på ön Junkön i Bottenviken sedan 1700-talet.
Här bedrivs småskaligt kustfiske och vi fiskar lax, strömming, sik, havsöring och siklöja.

Vi på ön

Vi som fiskar är två kusiner, Lars och Per Ökvist, som växt upp och lever på Junkön. Vi har två fiskebåtar av totalt 35 med tillstånd att under fem veckor varje höst tråla siklöja och ur den utvinna delikatessen Kalix Löjrom. Resten av året fiskar vi lax, strömming, sik och havsöring. Vår kunskap har vi ärvt av våra fäder, bröderna Ökvist som grundade företaget. De lärde oss att läsa havet och därmed hur fisken rör sig, något de i sin tur lärde sig av sin far.

Ansvarar för beredningen av löjrommen gör Ulrika som är gift med Lars. Ulrika är fastänning från början men sedan tio år bofast på Junkön.

Ulrikas dotter Felicia är också med i företaget. Till vardags tar hon vattenskotern till Luleå för att läsa ekonomi och marknadsföring. Hos oss på Junköfiskarna är hon delaktig i kommunikation men också i fisket och beredningen.

Ambassadör och ansikte utåt för både Kalix Löjrom och till vår stora glädje även för oss är löjromsnestorn Tryggve Bergman. Det är tack vare Tryggve och hans idoga arbete som Kalix Löjrom 2010 tilldelades EU:s förnämsta ursprungsskydd, SUB. Tryggve finns med som ovärderlig rådgivare men även ambassadör och utbildare i Stockholm och andra orter där Kalix Löjrom efterfrågas.

“Vi är en familj som haft förmånen att leva av och med havet sedan 1700-talet. Alla produkter från Junköfiskarna är fiskade och tillredda kring och på Junkön i Luleå skärgård.”

about-us-img

Om Junkön

Under slutet av den senaste istiden skapade en jättelik isälv de avlagringar av sandig morän som sträcker sig från Heden i Boden via Kallax och ända ut till Skvalpen i yttersta delen av Luleå skärgård. I det första tusentalets början kunde befolkningen här uppe se de första vågbrotten från det som idag är Junkön, i Luleå skärgård.

1491 nämns Junkön för första gången i skrifterna. Det finns flera teorier om varifrån namnet på ön kommer. Det kan vara så att Junk kommer från en kortform av Johan tex. Jonke eller Jank. Det finns också en sägen som berättar att en same som hette Junker höll till på ön med sina renar. Han lär ha bott under en stor gran i närheten av den nuvarande byn.

Bofasta på ön i 250 år

1770 kom vår familj till Junkön men det är troligt att det bodde folk permanent på ön redan tidigare men att de inte hade tillstånd från kyrkan som då var ägare till ön.

Från mitten av 1700-talet fram till mitten av 1960-talet var vi helt självförsörjande på ön, jordbruk, jakt och fiske var huvudnäringen. Här förekom också tjärdalsbränning och kolning samt skeppsbyggeri.

Unik natur av skog och sand

Junköns natur består till stor del av skog och sand. Den ena halvan av ön är mer eller mindre skogbeklädd och den andra halvan består helt av sand. Här finns även en del myrar och en tjärn. I Junköns skogar finns det tallar som är äldre än 200 år. I skogen växer hjortron, blåbär, vildhallon, lingon och åkerbär. Vi har också sandsopp, smörsopp och pepparriskor. Ibland ser vi karljohansvamp och kantareller men det är sällsynt.

På de vita sandstränderna växer saltarv. En gurkdoftande ört som färsk, syrad eller förvälld är mycket god till fisk och rom.

Ön befolkas också av mängder av skogs- och sjöfåglar. Vi har också hare, älg och räv. 1999 hade vi finbesök av en varg.

Unik gammal väderkvarn

Strax intill vår fiskehamn finns en vacker gammal hattkvarn. Väderkvarnen byggdes troligen någon gång i slutet av 1700-talet, av vem är dock omtvistat. Enligt legenden finns det tre möjliga kvarnbyggare men enligt våra föräldrar var det mest troligt en strandad fiskare eller sjöman från Finland som reste den. I Österbotten i Finland finns det en tradition av att bygga väderkvarnar. Kvarnen är mycket gediget byggd och av typen hattkvarn. Den användes för malning av korn- och rågmjöl av både öbor och folk från närbelägna öar. 1988 restaurerades kvarnen och är i dag den enda kvarvarande väderkvarnen i övre Norrland.

Skärgårdsmuseum berättar om svunna tider

För att hylla våra förfäder har vi ställt i ordning ett skärgårdsmuseum med de redskap som användes förr nere i hamnen. Här finns mängder av gamla föremål som berättar om livet i skärgården förr i tiden.